Specializări:

cu durata studiilor de 3 ani:

 • Fizică
 • Fizică Informatică
 • Fizică Medicală
cu durata studiilor de 4 ani:
 • Fizică Tehnologică

Informaţii utile

Admiterea iulie 2021 va avea loc in scenariul "nepandemie".

Practica studenţească

Admitere la Facultatea de Fizică

Noutăţi :

UPDATE 29 iulie 2021, ora 14:10 - Rezultate finale admitere

Vedeti aici ultimele informatii despre inceperea anului universitar:https://news.ubbcluj.ro/ubb-creeaza-contextul-pentru-reluarea-activitatilor-academice-din-toamna-in-regim-clasic/?fbclid=IwAR2z8YWdzd4GGtHqEGX4oR-WbLE0mgxF_S7qv06IFtP86EfyyPZVAh4SzV0

Candidatii care au achitat taxa de studiu si au glisat pe loc bugetat solicita restituirea prin email pe adresa secretariatului astfel:

 • email cu titlu "Solicitare restituire taxa studiu [nume prenume]
 • Documente atasate: copie CI, copie cont IBAN cu numele solicitantului, cerere
 • Observatie: Cererea, in format liber, contine text: Subsemnatul [nume prenume], participant la Concursul de admitere iulie 2021 cu legitimatia [nr.leg.] solicit restituirea taxei de studiu achitate deoarece am glisat pe loc bugetat la [specializare].
Vacanta placuta!

Admiterea iulie 2021 a avut loc in scenariul "nepandemie".

Calendar admitere iulie 2021:

Atenţie la respectarea orelor afişate, deoarece şi platforma se va inchide conform orarului!

 • Inscrierea online: 12-19 iulie, ora 12:00
 • Susţinerea testului: 20 iulie - cu prezenţă fizică, la facultate ora 10:00
 • Afişare rezultate test: 20 iulie
 • Contestaţii online sau la secretariat: 21-22 iulie ora 12:00
 • Afişarea rezultatelor (admişi pe specializări, în aşteptare, respinşi): 22 iulie
 • Etapa I - Confirmări, glisări şi redistribuiri locuri, online: 22-25 iulie ora 14:00
 • Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmări şi redistribuiri: 26 iulie, dupa ora 14:00
 • Etapa II - Confirmări la secretariatul facultăţii: 27-28 iulie, orar 9:00 - 14:00
 • Depunere dosare cu documente originale ale tuturor candidaţilor declaraţi admişi, la secretariat: 22-23, 26-28 iulie, orar 9:00 - 14:00
 • Afişare rezultate finale: 29 iulie

DE CE FIZICA ?

 • Fizica a devenit mai mult decât o ştiinţă fundamentală care ne ajută să înţelegem Universul şi legile naturii. In căutările şi încercările lor de a întelege şi a explica toate acestea, fizicienii şi fizica ne-au schimbat vieţile. Becul cu incandescenţă, telefonul, televizorul, rachetele, nanoştiinţele şi mai ales Internetul... îşi datoreaza existenţa unor fizicieni.
 • Fizica este o artă a înţelegerii lucrurilor care foloseşte cele mai puternice instrumente bazate pe matematică şi informatică. Fizica te învaţă să gândeşti analitic şi sintetic şi astfel te ajută să te integrezi într-o mare varietate de activităţi profesionale.

DE CE Facultatea de Fizică ?

 • In primul rând pentru ca îţi oferim un învăţământ de foarte bună calitate.
 • Cadrele didactice au o activitate de cercetare de excepţie
 • Pentru că avem laboratoare de cercetare printre cele mai bine dotate din România şi chiar din această parte a Europei
 • Pentru că la absolvire noi iţi deschidem drumul să devii:
  • FIZICIAN
  • FIZICIAN MEDICAL
  • Fizician INFORMATICIAN
  • Inginer FIZICIAN

citeste mai mult... »


Filmul de mai jos ilustreaza toate acestea, astfel că ai răspunsul: alege FIZICA!


Procedura de confirmare:

Confirmarea se va face in doi pasi:

 1. ON-LINE în platforma UBB:
  https://admitere2021.ubbcluj.ro/ in contul de la inscriere:
  1. daca este admis la prima optiune candidatul bifeaza "confirmare" si incarca contractul de studiu semnat; plateste prima rata din taxa de studiu (500lei) daca este admis pe loc cu taxa
  2. daca nu este admis la prima optiune candidatul bifeaza "confirmare" si "doresc redistribuire" incarca contractul de studiu la specializarea la care se gaseste in acest moment; plateste prima rata din taxa de studiu (500lei) daca este admis pe loc cu taxa
  3. daca se afla pe un loc in asteptare candidatul bifeaza "doresc redistribuire"
 2. ONSITE -la secretariatul facultatii prin depunerea tuturor documentelor de mai jos, in original

Acte necesare la confirmare onsite:

 1. Diploma de Bacalaureat - original
 2. foaie matricolă - original
 3. Formular de înscriere la Facultatea de Fizică - semnat
 4. certificat de naştere - copie
 5. act/carte de identitate - copie
 6. adeverinţa medicală - original
 7. diploma sau alte documente care atestă rezultatele la concursuri - original (cu exceptia celor de la Augustin Maior)
 8. alte acte privind situaţia şcolară, pentru candidaţii care au urmat cursuri universitare anterioare
 9. dovada plăţii taxelor de admitere, dacă nu s-a facut on-line
 10. adeverinţa pentru scutirea de taxă de admitere, dacă este cazul
 11. 3 fotografii "tip buletin"
 12. dovada platii primei rate din taxa de studiu pentru candidatii admisi la taxa - exceptie platile online
Accesul in cladire se face numai cu masca de protectie!

Pentru orice nelămuriri privind Admiterea 2021 puteţi să adresaţi întrebări pe adresa:
secretariat.phys[at]ubbcluj.ro