Kvantummechanika  II.

  Libál András, Kovács Katalin, Horvát Szabolcs és Néda Zoltán

 

1.       kurzus.  Végtelen dimenziós vektroterek általános formalizmusa

 1. kurzus.   Reprezentációelmélet
 2. kurzus    A kvantummechanika posztulátumai
 3. kurzus  A harmonikus oszcillátor az általános formalizmus keretében
 4. kurzus  A sűrűségoperátor (a sűrűségmátrix)
 5. kurzus  Az impulzusnyomatékok általános elmélete.
 6. kurzus  A spin
 7. kurzus  Az impulzusnyomatékok összeadása
 8. kurzus  Több részecskéből álló kvantummechanikai rendszerek
 9.  kurzus  A másodkvantálás módszere
 10. kurzus  Közelítő módszerek: A perturbációs módszer
 11. kurzus  Közelítő módszerek: A variációs módszer
 12. kurzus Relativisztikus kvantummechanika I.
 13. kurzus Relativisztikus kvantummechanika II.
 14. kurzus Az időtől függő perturbációk módszere