Conferentiar Universitar Lucacel Ciceo Raluca


Departamentul de Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate
Facultatea de Fizica
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca


Contact

raluca.lucacel@phys.ubbcluj.ro

Babes Bolyai University& Institute of Interdisciplinary Research on Bio-Nano-Sciences

St. M. Kogalniceanu, No.1, sala S46
Cluj Napoca, 400084
Romania