Conferentiar Universitar Lucacel Ciceo Raluca


Departamentul de Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate
Facultatea de Fizica
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca


 

Nume:   Lucacel Ciceo
Prenume:  Raluca Andrada

Studii

Institutia

Liceul Andrei Muresanu Dej

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Fizica

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Fizica

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Fizica

Perioada: de la (luna, anul) pâna la (luna, anul)

Sept. 1998- iunie1993

Sept.1993-iunie1997

Oct. 1997-iunie 1998

01.11.1998-07.09.2004

Grade sau diplome obtinute

Diploma de absolvent

Licentiat in fizica

Diploma de studii aprofundate

Doctor in Fizica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experienta profesionala:

 


Perioada:
de la …..
(luna, anul)
pâna la …..
(luna, anul)

01.11.1998-01.10.2002

01.10.2002-21.02.2005

21.10.2005-01.10.2008

01.10.2008-prezent

Locul:

Facultatea de Fizica

Facultatea de Fizica

Facultatea de Fizica

Facultatea de Fizica

Institutia:

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca,

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca,

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Functia:

Doctorand cu frecventa

Asistent universitar

Lector universitar

Conferentiar universitar

Descriere:

Activitati de cercetare si didactice in domeniul materialelor oxidice cu structura vitroasa

Activitati didactice si de cercetare in domeniile: materialelor oxidice cu structura vitroasa, fizicii generale (electricitate si magnetism).

Activitati didactice si de cercetare in domeniile:
materialelor oxidice cu structura vitroasa, fizicii generale (electricitate si magnetism), practicii tehnologice.

Activitati didactice si de cercetare in domeniile:
materiale oxidice cu structura vitroasa,  vitroceramica si ceramica; bioamateriale;
fizica generala; tehnologii de sinteza a materialelor.

 

    

Domenii de interes: Materiale cu structura necristalina: sticla, vitroceramica, ceramica. Metode de sinteza. Proprietati structurale si biologice.

 

Lucrari publicate si citari: http://apps.webofknowledge.com/summary.do?SID=R1J1ELE%409a5lK267C21&product=WOS&qid=55&search_mode=GeneralSearch
   
Membru al asociatiilor profesionale:

Societatea balcanica de fizica (BPS)

Societatea europeana de fizica (EPS)

Societatea romana de fizica (SRF)

Societatea romana de biomateriale (SRB)

 

 

Experienta acumulata în programe  nationale/internationale:

Programul/Proiectul

Functia

Perioada:de la... pâna la...

PN-II-RU-TE-2011-3-0032: Noi biomateriale vitroase si vitroceramice dopate cu ioni de selenium si molibden: sinteza, proprietati structurale si biologice

director

2011-2014

IDEI, Proiecte complexe de cercetare exploratorie ID_312/2008, partener P3:  Nanomanipularea biomoleculelor cu ajutorul microscopiei de forta atomica

membru

2008-2013

IDEI, Proiecte complexe de cercetare exploratorie ID_248/2008: Noi concepte si strategii pentru dezvoltarea cunoasterii unor noi structuri biocompatibile in bioinginerie

membru

2008-2013

Prepararea si studiul unor noi materiale oxidice vitroase cu continut de nanoparticule de argint cu posibile aplicatii ca biomateriale

director

2006-2008

Stabilirea tehnologiei de obtinere, studiul structurii si proprietatilor magnetice ale unor noi materiale oxidice cu structura vitroasa continand ioni ai elementelor de tranzitie,

membru

2007-2008

Agregat rezistiv pe baza de sticla pentru lipirea electrodului central la bujiile auto

membru

2004-2006

Prepararea si studiul unor noi materiale oxidice cu structura vitroasa continând clusteri magnetici de ioni 3d,

membru

2004-2006

Studiul starilor locale si interactiunilor magnetice ale ionilor elementelor de tranzitie în matrici oxidice vitroase

membru

2000-2002

Prepararea si studiul proprietatilor structurale, electrice, magnetice si optice ale unor materiale vitroase pe baza de Bi2O3, TeO2 si B2O3 continând ioni ai elememtelor de tranzitie

 membru

1997-2002