Thanks to Get CSS Templates for Free .
Inainte să faci ceva perfect, fă ceva perfectibil!
Bill Gates

Sisteme moleculare

Atenolol
Este folosit ca si substanta activa pentru producerea medicamentelor cardiovasculare. Forme polimorfice diferite au efecte diferite. Complexat cu cupru este mai eficient, lucru care a facut interesantă studierea sa prin metode experimentale si teoretice.
Sistemele moleculare sunt ansambluri de molecule, care datorită structurii lor, precum şi a proprietăţilor deosebite determinate de aceasta, devin interesante atât în medicină cât şi în alte domenii de vârf (nanotehnologii, farmacologie, biofotonică etc). La ora actuală, comunitatea ştiinţifică cu preocupări în aceste domenii este intens preocupată de multiplele căi pe care sistemele moleculare le deschid viitorului.

Aplicaţii ale sistemelor moleculare:

* crearea de "medicamente inteligente" şi a unor dispozitive de diagnosticare miniaturale sau chiar de dimensiuni macromoleculare
* prevenirea contaminării cu substante toxice a alimentelor şi elaborarea de metode rapide de control
* electronică moleculară - dispozitive electronice moleculare
 

Din activitatea noastră:

Laboratorul de spectroscopie ultrasenzitivă Raman-SERS

Laboratorul a fost amenajat şi dotat în cadrul proiectului de cercetare PNII RP6 "Noi strategii de detecţie on-line pentru electroforeza capilară şi cromatografia lichidă utilizand spectroscopie Raman ultrasenzitivă - SERS".

Metoclopramida, studiu Raman şi SERS

Metoclopramida este un medicament gastro intestinal administrat pacienţilor care sunt supuşi tratamentului cu citostatice. Utilizarea acestei substanţe pe scară largă o face interesantă şi din punctul de vedere al comportării în soluţii cu pH diferit.

Spectroscopia teoretică reprezintă o combinatie extrem de puternică, bazată pe teorii cuantice şi simulări computationale.

Folosind metode teoretice şi computaţionale se poate studia şi explica interacţiunea dintre radiaţia electromagnetică şi materie, fiind posibilă analiza şi explicarea datelor experimentale (UV-Vis, IR, Raman, SERS, RES, RMN, raze X, transport electronic) şi obţinerea de informatii detaliate de importanţă fundamentală şi tehnologică sau cu aplicatii biomedicale.

Despre noi:

Cuvinte cheie:

spectroscopie Raman ultrasenzitivă (SERS)
electroforeză capilară (CE)
cromatografia de strat subţire (TLC)
metode de calcul şi modelare a sistemelor moleculare
DFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free counters