FIŞE DISCIPLINĂ (syllabusuri)
(lb. romānă
lb. maghiară lb. engleză
)
arată numai nivel 
LICENŢĂ
(L)
MASTERAT (M) DOCTORAT (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

 

S

 

T

 

U

 

V

 

X

 

Y

 

W

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

I

 

 

 

 

Achiziţia şi prelucrarea electronică a informaţiei

(L)

 

     

 

 

Algebră

(L)

 

Imagistica medicala

(M)

 

 

Analiză matematică

(L)

 

Informatica aplicată (PADF)

(L)

 

 Anatomie si fiziologie

(L)

     

Informatică aplicata in fizica

(L)

 

Aparatură medicală

(L)

 

 

Interactiunea radiatiilor cu substanta vie

(M)

 

Aplicaţii ale radioizotopilor īn medicină

(M)

 

 

Introducere īn nanotehnologii

(L)

 

 

Aplicaţii interdisciplinare ale fizicii

(L)

 

 

Introducere in stiinta biomaterialelor

(M)

 

 

Aplicaţii tehnologice ale laserilor

(L)

 

 

 

 Instrumentatie virtuala (L)

 

 

Aplicarea metodelor de programare orientată obiect īn fizică

(M)

 

 

 

         

Astrofizică şi cosmologie

(L)

 

 

         

Aplicatii biomedicale ale spectroscopiilor IR si Raman

(M)

 

 

           

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

B

 

 

 

 

Management general

(L)

 

 

Bazele fizicii teoretice

(L)

 

Materiale ceramice si vitroase

(M)

 

 

 Bazele spectroscopiei moleculare

(L)

   

 

Materiale magnetice şi supraconductoare

(M)

 

 

Biocompatibilitate - procese şi standarde

(M)

 

 

 

Materiale nanostructurate

(M)

 

 

 Biofotonica

(L)

       Materiale heterogene. Aplicatii (L)      

Biofizică şi biochimie

(L)

 

 

 

Mecanică 

(L)

 

Biofizică şi biochimie

(M)

 

 

 

Mecanică cuantică

(L)

 

Biofizică moleculară şi celulară

(M)

 

 

 

Mecanică şi acustică

(L)

 

Biologie generala I

(M)

 

 

Medicină nucleară

(L)

 

 

Biologie generala II

(M)

 

 

Metode avansate īn fizica atomică şi nucleară

(D)

 

 

Bioinformatica

(M)

 

 

 

Metode avansate īn studiul starii condensate

(D)

 

 

  Bioinformatica si statistica medicala (L)    

 

Metode de calcul ab initio īn fizica solidului

(M)

 

 

Biomateriale si bionanostructuri

(M)

 

 

 

Metode de rezonanta cu aplicatii biomedicale

(M)

 

 

Biorobotică

(L)

 

 

 

Metode de simulari computationale

(D)

 

 

Biotehnologii

 

 

 

Metode de simulări stohastice īn fizica statistică cu aplicaţii interdisciplinare

(M)

 

 

         

Metode experimentale īn fizica solidului

(M)

 

 

C

 

 

 

 

 

Metode fizice de investigaţie şi terapie medicală

(M)

 

 

Calcule numerice īn fizica atomică

(M)

 

 

 

Metode fizice de măsură şi control nedistructiv

(L)

 

 

Calculul proprietăţilor moleculare

(M)

 

 

 

Metode fizice īn sisteme biomoleculare

(D)

 

 

Calcul simbolic īn fizică

(M)

 

 

 

Metode generale de cercetare si metodica elaborarii de lucrari stiintifice

(D)

 

 

Capitole speciale de chimie anorganica si chimie analitica

(M)

 

 

Metode numerice şi de simulare īn fizică

(L)

 

Capitole speciale de chimie fizica

(M)

 

 

Metode şi tehnici moderne de analiză microscopică

(L)

 

 

Ceramici electronice nanostructurate

(L)

 

 

 

Metode spectrale de analiză

(L)

 

 

Chimie anorganica avansata

(M)

 

 

 

Metodologia cercetării şi elaborării de lucrări ştiinţifice

(M)

 

 

Chimie bioanorganica

(M)

 

 

 

Microprocesoare şi memorii

(L)

 

Chimie generala

(L)

 

 

Modele şi metode teoretice īn fizica atomică şi nucleară

(D)

 

 

Chimie verde - aplicatii

(M)

 

 

Modele şi metode teoretice īn fizica stării condensate

(D)

 

 

Complemente de fizica atomului şi moleculei

(M)

 

 

 

Modelarea numerică şi analogică a proceselor biologice

(L)

 

 

Complemente de fizica solidului

(M)

 

 

 

Modelarea sistemelor biomoleculare

(M)

   

Complemente de fizică teoretică

(M)

 

 

 

         

Complemente de fizica polimerilor si plasma

(D)

 

 

 

         

Complemente de mecanica si fenomene termice

(M)

 

 

 

 

 

 

 

Complemente de spectroscopie moleculara

(M)

 

 

N

 

 

 

 

Conceptele fizicii moderne

(M)

 

Nanobiofotonica

(M)

 

 

         

 

Nanostructuri

(D)

 

 

D

 

 

 

 

Nanostructuri si aplicatii

(M)

 

 

Detectori, dozimetrie şi radioprotecţie

(L)

 

 

 

Nanomedicina si diagnostic molecular

(M)

 

 

Didactica disciplinei stiinte

(M)

 

 

         

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

E

 

 

 

Optică

(L)

 

Ecologie generala

(M)

 

 

Optoelectronică. Celule solare

(L)

 

 

Ecuaţiile diferenţiale ale fizicii matematice

(L)

 

 

Oscilaţii şi unde

(L)

 

 

Electricitate şi magnetism

(L)

 

 

Optometrie si microscopie optica

(L)

 

 

Electrochimie supramoleculara

(M)

 

 

 

P

 

 

 

 

Electrodinamică

(L)

 

Particule elementare

(L)

 

Electronică

(L)

 

 

Practică

(L)

 

 

 

Electronica solidului

(M)

 

 

Practică de cecrcetare

(M)

 

 

 

Evaluarea impactului si reconstructia ecosistemelor

(M)

 

Practică didactică

(M)

 

 

 

 

 

 

 

 

Practică īn specialitate

(L)

 

 

 

F

 

 

 

 

Polimeri şi materiale composite

(M)

 

 

Factori de risc, depoluare şi refacerea mediului

(L)

 

 

Procesarea digitală a semnalelor

(M)

 

 

Fenomene electrice si magnetice in natura si tehnologie

(M)

 

 

 

 

 

 

Fenomene de transport in solid

(M)

 

 

R

 

 

 

 

Fenomene optice in stiinta, natura si societate

(M)

 

Radiologie şi imagistică medicală

(L)

 

 

Fenomene termoelectrice şi aplicaţii

(L)

 

 

Reactori si materiale nucleare

(L)

 

 

  Fizica atomului

(L)

             

Fizica moleculei

(L)

 

S

 

 

 

 

Fizica fenomenelor magnetice

(M)

 

 

Sisteme bidimensionale si interfete

(D)

 

 

Fizica fluidelor

(L)

 

Simulări de structură şi dinamică moleculară

(M)

 

 

Fizică generală

(L)

 

 

Simularea spectrelor

(M)

 

 

Fizica mediului

(L)

 

 

 

Sisteme şi instrumentaţie cu senzori

(L)

 

Fizica metalelor şi aliajelor

(M)

 

 

Spectroscopie nucleară

(L)

 

 

Fizică moleculară şi căldură

(L)

 

Spectroscopie şi laseri

(L)

 

Fizica nucleara

(L)

 

Stiintele naturii si progresul cunoasterii

(M)

 

Fizica pămāntului şi atmosferei

(L)

 

 

Structuri biomoleculare si biomateriale

(L)

 

 

Fizica plasmei şi aplicaţii

(L)

 

T

 

 

 

 

Fizica şi progresul cunoaşterii

(L)

 

Tehnici de proiectare, vizualizare şi prelucrare a imaginilor īn fizică

(M)

 

 

Fizica şi tehnologia materialelor magnetice

(L)

 

Tehnici de suprafata pentru biomateriale

(M)

 

 

Fizica şi tehnologia materialelor oxidice

(L)

 

 

Tehnici experimentale de laborator I

(M)

 

 

 

Fizica şi tehnologia materialelor supraconductoare

(L)

 

 

 

Tehnici experimentale de laborator II

(M)

 

 

 

Fizica si tehnologia polimerilor

(L)

 

 

 

Tehnici fizice, chimice si biologice in remedierea mediului

(M)

 

Fizica solidului şi a semiconductorilor 

(L)

 

 

Tehnici spectroscopice moderne in studiul materialelor avansate

(M)

 

 

Fizică statistică

(L)

 

 

Tehnologii criogenice

(L)

 

 

Fizica straturilor subţiri

(M)

 

 

Tehnologii energetice nepoluante

(L)

 

 

Fiziologia planetelor si a omului

(M)

 

 

Tehnologii moderne de sinteza a materialelor avansate

(M)

 

 

 

 

 

 

 

         

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genetica I

(M)

 

 

U

 

 

 

 

Genetica II

(M)

 

 

Utilizarea calculatorului īn fizică

(L)

 

Grafica asistata. Desen tehnic.

(L)