Examene de Licenţă şi Disertaţie


Licenta/Disertatie, iulie 2018

Examenele de licenta disertatie, sesiunea iulie, se vor desfasura astfel :

 • Inscrierea candidatilor: 18-28 iunie
 • Licenta: proba 1, 2: 3 si 5 iulie 2018
 • Disertatie: 4 iulie 2018

Atentie prezentari licenta, disertatie !

In atenţia candidaţilor:
Anexa Facultăţii de Fizică la regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat

Conform Ordinului 3545/15.04.2013 al MEN şi al Regulamentului UBB de finalizare a studiilor , examenul de licenţă/diplomă pentru absolvenţii Facultăţii de Fizică, constă din două probe:

 1. Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – examen SCRIS :
  • probleme din unele cursuri de bază pentru verificarea cunoştinţelor fundamentale (aceeaşi tematică pentru fiecare specializare).
  • test grilă pentru verificarea cunoştinţelor de specialitate (pe baza unei tematici elaborate distinct pentru fiecare specializare):

  Fizica

  Fizica medicala
  Fizica informatica Fizica tehnologica
 2. Proba 2. Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă/diplomă.

Alte precizari:
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (examenul SCRIS) va cuprinde 2 probleme cu câte 4 subpuncte şi 16 întrebări tip grilă cu 3 variante de răspuns din care una singură corectă.
Problemele vor fi notate de la 1 la 10, iar întrebările cu 1 (răspuns greşit) sau 10 (răspuns corect).
Nota finală se va calcula astfel: punctaj total întrebări * (4 / 160) + (punctaj problema 1 + punctaj problema 2) * (6 / 20).


Alte informatii pentru sustinere:

 • Candidaţii la examenul de licenţă vor ataşa la lucrarea de licenţă un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională. Timpul alocat susţinerii lucrării de licenţă este de 15 minute (10 minute prezentarea lucrarii, 5 minute întreăări din partea comisiei).
 • Candidaţii sunt rugaţi să pregătească prezentarea în format Microsoft Office 2003 sau Acrobat. Din motive tehnice pot fi citite doar informaţii pe suport CD sau memory stick USB 2.0.
 • Cerinţele pentru elaborarea lucrărilor de master/disertaţie se găsesc aici

 • Test competenţă lingvistică: Informatii despre sustinerea testului pot fi gasite la Centrul de Limbi Moderne ALPHA.

 • (!) Deoarece am constatat ca mare parte din stik-urile de memorie ale studentilor sunt infectate cu diferite variante de virusi care fac imposibila cititrea continutului acestora, pe calculatoarele din salile de examen, sunteti sfatuiti sa aduceti prezentarile pe CD, sa le stocati in google drive sau sa le stocati (trimiteti) via e-mailul personal. In acest mod eliminam starea de panica din momentul in care stik-ul dvs cu prezentarea nu este vizibil :).
  Spor la lucru tuturor! Informatician T.Chis

Acte necesare la inscriere

 • Cerere tip de înscriere, care se va completa pe loc, la secretariat;
 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original;
 • Foaia matricola original si copie
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • două fotografii 3/4;
 • Certificat de competenţă lingvistică (numărul minim de puncte acceptat şi aprobat de Consiliul Facultăţii de Fizică este 15) / test de competenţă lingvistică (numai pentru examenul de licenţă);
 • Pentru masteranzi si Diploma de licenta sau diploma echivalenta acesteia în original si Supliment la diploma original si copie
 • Lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie în format tipărit cât şi în format electronic (CD), însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific.

Cerinţele pentru elaborarea lucrărilor de master/disertaţie se găsesc aici.