Şcoala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai prestigioase şcoli doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai.

Consiliul Şcolii Doctorale

 • Prof. dr. Simion Simon - directorul şcolii doctorale
 • Acad. Octavian Popescu
 • Prof. dr. Simion Aştilean
 • Prof. dr. Neda Zoltan
 • Drd. Cosmin Leordean

Conducători de doctorat:

 • Prof. dr. Sorin-Dan Anghel
 • Prof. dr. Simion Aştilean
 • Conf. dr. Monica Baia
 • Conf. dr. Lucian Baia
 • Prof. dr. Titus Beu
 • Prof. dr. Vasile Chiş
 • Prof. dr. Grigore Damian
 • Prof. dr. Leontin David
 • Prof. dr. Ioan Grosu
 • Prof. dr. Aurel Pop
 • Prof. dr. Viorel Pop
 • Prof. dr. Nagy Ladislau
 • Prof. dr. Neda Zoltan
 • Prof. dr. Viorica Simon
 • Prof. dr. Simion Simon
 • Prof. dr. Romulus Tetean
 • Prof. dr. Mihai Todica
 • Prof. dr. abil. Coriolan Tiusan-UTCN
 • Prof. dr. abil. Radu Fechete-UTCN
 • CSI. dr. Ioan BOTIZ

Admiterea la doctorat

Condiţii de admitere: candidaţii vor fi admişi ȋn ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile disponibile la conducătorul ales.
Media de admitere se calculează din:
 • Examen scris, pe baza tematicii anunţate ( 50% din media finală )
 • Interviu, pe baza temei propuse ( 50% din media finală )
Calendarul admiterii, septembrie 2017:
 • 4-8 septembrie: inscrierea candidatilor, la ISD, in intervalul orar 9-15
 • 11-22 septembrie: desfasurarea probelor de admitere
 • 25-27 septembrie: confirmarea ocuparii locurilor
 • 01 octombrie: inmatricularea ca student doctorand, inceperea anului universitar

Admiterea la doctorat, septembrie 2017


Găsiti alte informaţii la Doctorat-Universitatea Babeş-Bolyai.

Informaţii

Susţineri publice:

 • Teze de doctorat:

  • vineri 28 aprilie 2017, ora 11:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", drd. Horia PASCA: vezi rezumat

 • Teze de abilitare: