Cadre didactice

 Cadru didactic

Departament

Sala

Telefon

E-mail / Web 

Consultatii

Activitati didactice 

Andreica Daniel

Prof. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

221

5155

e-mail: daniel.andreica phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~daniel.andreica

 

      Mecanica si acustica

      Metode experimentale in fizica solidului

Anghel Sorin Dan

Prof. Dr.
Emerit

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

237

5169

e-mail: sorin.anghel phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~sorin.anghel

 

      Fizica Plasmei si Aplicatii

 

Ardelean Ioan

Prof.

 Dr.

Emerit

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

S45

5165

e-mail: ioan.ardelean phys.ubbcluj.ro

   

Astilean Simion

Prof. Dr.

Fizica Biomoleculara

204

5188

e-mail: simion.astilean phys.ubbcluj.ro

marti 14-15

joi 14-16

      Nanostructuri

      Metode vibrationale cu aplicatii
biomedicale

      Dinamica moleculara

      Optica

Baia Lucian

Conf. Dr. Habil.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

Chimie 11

5332

5679

e-mail: lucian.baia phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~lucian.baia

marti 14-16

miercuri 14-16

      Tehnici moderne de sinteza a materialelor avansate (masterat)

      Materiale oxidice nanostructurate (masterat)

Baia Monica

Conf. Dr. Habil.

Fizica Biomoleculara

204

5188

e-mail: monica.baia phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~monica.baia

luni 13-14

marti 14-16

      Optica

      Fizica generala

     Spectroscopie si laseri

Bàlint Zoltàn

Conf. Dr. Habil.

Fizica Biomoleculara 204 5188 e-mail: zoltan.balint phys.ubbcluj.ro
www.phys.ubbcluj.ro/~zoltan.balint/
miercuri 12-14

      Optometrie si microscopie optica

     Aplicatiile tehnologice ale laserilor

Beu Titus

Prof. Dr.

Fizica Biomoleculara

225

5161

e-mail: titus.beu phys.ubbcluj.ro

http://phys.ubbcluj.ro/~titus.beu/

luni 10-12

marti 10-12

      Metode de simulare in fizica (doctorat)

      Mecanica cuantica

      Metodele fizicii computationale

Burda Ioan

Conf. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

238

5169

e-mail: ioan.burda phys.ubbcluj.ro

vineri 10-14

      Fizica si tehnologia Circuitelor Integrate MOS

      Microprocesoare si Memorii

     Digital Signal Processing (masterat)

Borbely Sandor

Lect. dr.

Departamentul de Fizica al liniei maghiare

213

5185

e-mail: sandor.borbely phys.ubbcluj.ro

http://sandorborbely.ro

luni 12-14

      Spectroscopie si laseri

     Optica

     Modele teoretice in fizica atomica si nucleara

 

Bulcsu Sandor

Lect. Dr.

Departamentul de Fizica al liniei maghiare

225

 

e-mail: bulcsu.sandor phys.ubbcluj.ro

https://phys.ubbcluj.ro/~bulcsu.sandor/

 

      Termodinamica si caldura

      Didactica fizicii

Burzo Emil

Academician

Prof.  Dr. Emerit

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

S51

5166

e-mail: emil.burzo phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/emil.burzo

 

 

Chis Vasile

Prof. Dr.

Fizica Biomoleculara

206

5126

e-mail: vasile.chis phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~vasile.chis

luni 10-12
vineri 10-12

     Informatica aplicata in fizica

     Fizica moleculei

     Modelarea sistemelor biomoleculare (master)

Cinta Pinzaru Simona

Prof. Dr. Habil.

Fizica Biomoleculara

204

5188

e-mail: simona.cinta phys.ubbcluj.ro

www.ad-astra.ro/whoswho/view_profile.php?user_id=97

miercuri 13-14

joi 14-15

      Optotehnica

      Optica

      Spectroscopie

      Metode vibrationale cu aplicatii biomedicale (masterat)

Ciurchea Decebal-Radu

Prof. Dr.

Fizica Biomoleculara

215

5153

e-mail:

 

      Reactori si materiale nucleare

      Radioizotopi si radioterapie

      Tehnici de prelucrare si vizualizare a imaginilor

Coldea Marin

Prof. Dr.

Emerit

 

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

221

5155

e-mail: marin.coldea phys.ubbcluj.ro

   

Cozar Onuc

Prof. Dr. Emerit

 

206

5154

e-mail: onuc.cozar phys.ubbcluj.ro
www.phys.ubbcluj.ro/~onuc.cozar

 

 

Craciun Cora

Lect. Dr.

Fizica Biomoleculara

 

213

5185

e-mail: cora.craciun phys.ubbcluj.ro

luni 10-12

      Metode de calcul in fiz. Moleculei (masterat)

     Fizica nucleului

Crisan Mircea

Prof. Dr. Emerit

 

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

225

5161

e-mail: mircea.crisan phys.ubbcluj.ro

 

 

Culea Monica

Prof. Dr.
Emerit

Fizica Biomoleculara

212

5679

5152

e-mail: monica.culea phys.ubbcluj.ro

luni 10-12

miercuri 10-12

vineri 10-12

      Biofizica si biochimie

      Factori de risc si depoluare

      Metode spectroscopice

Damian Grigore

Prof. Dr.

Fizica Biomoleculara

212

5152

e-mail: grigore.damian phys.ubbcluj.ro
www.phys.ubbcluj.ro/~grigore.damian

marti 14-15

joi 11-12

     Particule elementare

      Fizica Nucleara

      Dinamica moleculara (masterat)

David Leontin

Prof. Dr.

Fizica Biomoleculara

213

5185

e-mail: leontin.david phys.ubbcluj.ro

luni 12-14

      Imagistica medicala

Deac Iosif

Prof. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

S39

5189

e-mail: iosif.deac phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~iosif.deac/

luni 10-12

marti 10-12

      Oscilatii si unde

      Fizica solidului

      Tehnologii criogenice

      Transport phenomena in solids (master)

Dudric Roxana Lect. Dr. Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate 235 5155

e-mail: roxana.dudric phys.ubbcluj.ro

 

 

 

      Mecanica

     Termodinamica si caldura

      Fizica corpului solid

     Semiconductori

 

 

Grosu Ioan

Prof. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

234

5168

e-mail: ioan.grosu phys.ubbcluj.ro

marti 11-13

      Bazele fizicii teoretice

      Fizica statistica

      Modele si metode in fizica starii condensate (doctorat)

Jarai-Szabo Ferenc Lect. Dr.

Departamentul de Fizica al liniei maghiare

213

5185

e-mail: ferenc.jarai phys.ubbcluj.ro
http://atom.ubbcluj.ro/jferenc/

miercuri 12-14

      Aplicatii interdisciplinare ale fizicii (l.m.)

      Metode de simulare in fizica(l.m.)

      Modelarea numerica si analogica a proceselor biologice (l.m.)

Lazar Zsolt Lect. Dr. Departamentul de Fizica al liniei maghiare 203 5156 e-mail: lazar.zsoltphys.ubbcluj.ro luni 12-14

      Informatica pentru fizicieni (l.m.)

       Ecuatii diferentiale si integrale (l.m.)

     Stochastic Simulation  Methods in Physics (masterat)

Leopold Nicolae

Conf. Dr. Habil.

Fizica Biomoleculara

206

5126

e-mail: nicolae.leopold phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~nicolae.leopold

joi 10-12

      Modelarea numerica si analogica a proceselor biologice

      Metode vibrationale cu aplicatii biomedicale (masterat)

      Fizica atomului

Lucacel Ciceo Raluca

Conf. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

S46

5170

e-mail: raluca.lucacel phys.ubbcluj.ro
http://www.phys.ubbcluj.ro/~raluca.lucacel

marti 11-13

joi 11-13

      Fizica starii necristaline

      Fizica si tehnologia materialelor oxidice

Lung Claudiu

Lect. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

207

5184

e-mail: claudiu.lung phys.ubbcluj.ro

luni 12-14

marti 8-10

      Fizica Generala

      Fizica fluidelor

Maniu Dana

Conf. Dr.

Fizica Biomoleculara

204

5188

e-mail: dana.maniu phys.ubbcluj.ro
http://www.phys.ubbcluj.ro/~dana.maniu

luni 8-9

marti 8-9

      Metode si tehnici de analiza spectroscopica

      Optica (Masuratori terestre si cadastru)

Marcu Alexandru

Conf. Dr.

Fizica Biomoleculara

225

5161

e-mail: alexandru.marcu phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~alexandru.marcu

marti 10-12

      Bazele Fizicii Teoretice

      Mathematica (masterat)

      Electrodinamica

Mican Sever Lect. Dr. Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate 235 5155 e-mail: sever.mican phys.ubbcluj.ro  

      Electronica

      Sisteme si instrumentatie cu senzori

      Fizica microundelor

 

 

Nagy Ladislau

Prof. Dr.

Departamentul de Fizica al liniei maghiare

209

5107

e-mail: lnagy phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~lnagy

vineri 11-13

      Fizica si progresul cunoasterii

      Metode numerice in fizica atomica

      Modele teoretice in fizica atomica si nucleara

Neda Zoltan

Prof. Dr.

Departamentul de Fizica al liniei maghiare

203

5156

e-mail: zoltan.neda phys.ubbcluj.ro
www.phys.ubbcluj.ro/~zoltan.neda

marti 14-15

miercuri 12-14

joi 12-14

      Mecanica Cuantica (lm)

      Metodele Fizicii Computationale (lm)

      Stochastic Simulation  Methods in Physics (masterat)

Pasca Horia

Lect. Dr.

Fizica Biomoleculara 212 5152 e-mail: horia.pasca phys.ubbcluj.ro  

     Detectori si radioprotectie

      Fizica nucleara

 

Pop Aurel

Prof. Dr. Emerit

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

202

5150

e-mail: aurel.pop phys.ubbcluj.ro

luni 10-12

joi 10-12

      Fizica moleculara si caldura

      Fizica straturilor subtiri (masterat)

      Sisteme bidimensionale si interfete (doctorat)

 

Pop Viorel

Prof. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

235

5191

e-mail: viorel.pop phys.ubbcluj.ro
http://www.phys.ubbcluj.ro/~viorel.pop

miercuri 10-12

      Fizica Metalelor si Aliajelor

      Materiale Magnetice si Aplicatii

      Nanostructuri

Nagy Katalin

Asist. Dr.

Departamentul de Fizica al liniei maghiare

213

5185

e-mail: katalin.nagy phys.ubbcluj.ro

 

      Fizica atomului si a moleculei

      Fizica nucleara

Sarkozi Susana

Lect. Dr.

Departamentul de Fizica al liniei maghiare

 

203

5156

e-mail: susana.sarkozi phys.ubbcluj.ro

miercuri 11-12

vineri 10-12

      Mecanica si acustica (lm)

     Fizica generala (lm)

Simon Alpar

Conf. Dr.

Departamentul de Fizica al liniei maghiare

236

237

5169

e-mail: alpar.simon phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~alpar.simon

miercuri 10-12

      Electronica (lm)

      Masuratori si Instrumentatie cu Senzori (lm)

      Electricitate si Magnetism(lm)

Simon Simion

Prof. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

 S7

5173

e-mail: simion.simon phys.ubbcluj.ro

miercuri 17-19

 

     Metode avansate in studiul starii condensate

     Bioelectromagnetism

Simon Viorica

Prof. Dr. Emerit

Fizica Biomoleculara

206

5173

5154

e-mail: viorica.simon phys.ubbcluj.ro

luni 17-19

      Biomateriale

Stiufiuc Gabriela

Lect. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

207

5184

e-mail: gabi.stiufiuc phys.ubbcluj.ro

luni 12-14

      Fizica moleculara si caldura

      Fizica generala

Tetean V. Romulus

Prof. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

235

S50

5191

5164

e-mail: romulus.tetean phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~romulus.tetean

miercuri 12-14

joi 12-14

      Materiale supraconductoare si aplicatii

      Materiale nanostructurate

      Fizica semiconductorilor

      Fizica fenomenelor magnetice

Todica Mihai

Prof. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

 237

5158

e-mail: mihai.todica phys.ubbcluj.ro

luni 9-10

marti 12-13

joi 13-14

      Fizica generala

      Aparatura medicala

      Fizica polimerilor

Tunyagi Arthur

Lect. Dr.

Departamentul de Fizica al liniei maghiare

s2

 

e-mail: arthur.tunyagi phys.ubbcluj.ro

joi 10-12

      Masuratori si Instrumentatie cu Senzori (lm)

      Microprocesoare. Calculatoare electronice (lm)

 

Turcu
Flaviu
Conf. Dr. Fizica Biomoleculara

S40

5167

e-mail: flavius.turcu phys.ubbcluj.ro
www.phys.ubbcluj.ro/~flavius.turcu

marti 10-12
marti 12-14

 

     Rezistenta materialelor

     Grafica asistata. Desen tehnic.

     Metode de rezonanta magnetica cu aplicatii biomedicale

     Imagistica medicala

Vasilescu Mihai

Lect. Dr.

Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

S40

5167

e-mail: mihai.vasilescu phys.ubbcluj.ro

www.angelfire.com/retro/misu

marti 12-14

joi 12-14

       Ceramici electronice

       Electricitate si magnetism

 

Vinteler Emil

Lect. Dr.

Fizica Biomoleculara

225

5161

e-mail: emil.vinteler phys.ubbcluj.ro

www.phys.ubbcluj.ro/~emil.vinteler

zilnic 12-14

      Fizica si progresul cunoasterii 

      Electrodinamica

 

 

> sus