Concursul de FIZICA

AUGUSTIN MAIOR

INFORMAŢII

UTILE
 

Începând cu anul şcolar 2013/2014 concursul se organizeaza în doua etape!

Editia de primavara 2016 s-a desfasurat sambata, 16 aprilie 2016.

 

DESPRE CONCURS

Concursul de fizică "Augustin Maior" a fost iniţiat pentru a veni în ajutorul elevilor iubitori de fizică, într-o perioada în care unicul criteriu de admitere în învaţământul superior - aparent mai simplu şi uşor - a fost Bacalaureatul. Astfel, concurenţii care au obţinut premii sau menţiuni, respectiv cel puţin 70 de puncte la concurs ... erau declaraţi admişi la Facultatea de Fizică, indiferent de media obţinută la Bacalaureat, evident cu condiţia ca aceast examen naţional să fie promovat.

Exemplul nostru a fost urmat mai târziu şi de alte facultăţi, apărând astfel concursul de chimie "Candin Liteanu" (la Facultatea de Chimie) şi "Emil Racoviţă" respectiv "Apáthy István" (la Facultatea de Biologie şi Geologie).

Până în prezent, în cei 12 de ani de existenţă  ai concursului, în cele 7 locaţii de desfăşurare, 2076 de elevi au participat la concurs (788 din clasa a XII-a si 1288 din clasa a XI-a), mulţi dintre ei alegând apoi să devină studenţii facultăţii noastre.

 

DESPRE AUGUSTIN MAIOR

O scurtă biografie al ilustrului savant, inventator şi dascăl poate fi citită aici.

 

UNDE, CÂND ŞI CUM SE DESFĂŞOARĂ CONCURSUL?

Ediţia din primavara a anului 2016 a concursului s-a organizat în data de 16 aprilie 2016 la Cluj-Napoca (la Facultatea de Fizică) şi Sfântu Gheorghe (Liceul Teoretic "Mikes Kelemen"). Vom reveni cu informatii pentru urmatoarea etapa.

Reguli generale:

În toate locaţiile de organizare concursul va începe la aceeasi ora, ora 1000.

Accesul în sălile de concurs este permis începând cu ora 930 şi se face până la ora 955 pe baza unui act de identitate.

Concursul constă dintr-o singură probă scrisă, având durata de 90minute, conţinând 2 probleme şi 1 întrebare teoretică ( la alegere din 4 probleme şi 2 întrebări teoretice propuse) din materia de liceu parcursă, conform programei detaliate, precizate pe pagina web a concursului.

Nu se admite folosirea tehnicii de calcul (calculator de buzunar, telefon mobil, smartphone, etc.)

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afişare la afişierul Facultăţii de Fizică din Cluj-Napoca şi prin publicarea on-line aici.

 

UNDE GĂSESC REGULAMENTUL CONCURSULUI ?

Regulamentul concursului poate fi accesat, citit şi descărcat de aici.
 

UNDE GĂSESC PROGRAMA CONCURSULUI ?

Programa concursului poate fi accesată, citită şi descărcată de aici.
 

UNDE GĂSESC MODELE DE SUBIECTE ?

Arhiva completă a subiectelor concursului poate fi accesată aici.
 

UNDE GĂSESC CEREREA DE ÎNSCRIERE LA CONCURS ?

Cererea de înscriere la concurs poate fi descărcată de aici.
 

CE FAC CU CEREREA DE CONCURS ?

Cererea de înscriere tipărită şi completată (împreună cu copia chitanţei de achitare a taxei de procesare şi adeverinţa de elev) poate fi trimisă prin poştă, pe adresa Facultăţii de Fizică din Cluj-Napoca (str. M. Kogălniceanu 1, 400084, Cluj-Napoca), până pe data de [comunicata in pagina principala a concursului] (data poştei), cu menţiunea pe plic "pentru concursul Augustin Maior".

Cererea de înscriere tipărită şi completată (împreună cu copia chitanţei de achitare a taxei de procesare şi adeverinţa de elev)  poate fi depusă şi direct la Secretariatul facultăţii până în data de [comunicata in pagina principala a concursului], ora 1500.

De asemenea, cererea de înscriere tipărită şi completată, împreună cu chitanţa de achitare a taxei de procesare, respectiv adeverinţa de elev se pot scana şi se pot transmite prin E-mail la una din adresele augustinmaior@phys.ubbcluj.ro sau phys@phys.ubbcluj.ro, cu menţiunea la subiect "pentru concursul Augustin Maior" (în acest caz elevul aduce originalele la concurs), până în data de [comunicata in pagina principala a concursului] ora 1500.

 

CUM ŞI UNDE PLĂTESC TAXA DE PROCESARE ?

Plăţile se fac la oficiile poştale, prin mandat poştal, în contul IBAN RO76TREZ216504601X007224, cod fiscal 4305849, deschis la B.N. Trezoreria Cluj (plătitorul va solicita dovada plăţii sumei, cu specificarea facultăţii "pentru Facultatea de Fizică" şi destinaţiei acesteia "inscriere la concursul Augustin Maior") sau în mod direct la secretariatul facultăţii.